Kyminlinna

Kyminlinnan historiallinen linnoitus sijaitsee E 18-moottoritien ja Kotkan keskustaan johtavan Hyväntuulentien pohjoispuolella risteyksen välittömässä läheisyydessä. Linnoituksen itäpuolitse kulkee Kotka- Kouvola rata ja linnakkeen kohdalla on vilkkaasti käytetty Kyminlinnan seisake. Linnakkeen laajuus on noin 34ha.

Kymijoen eteläosan yleiskaavassa alue on esitetty palvelujen ja hallinnon alueeksi. Kyminlinna on kokonaisuudessaan muinaismuistoaluetta. Alue on myös seudullisesti merkittävä tulevaisuuden matkailun kärkikohde. Kyminlinnan ja sitä ympäröivien ranta-alueiden asemakaavoitus on alkamassa. Asemakaavassa tarkastellaan palveluiden sijoittamista alueelle niin, että ne tukevat historiallisia arvoja ja luontokohteita. Tavoitteena elävöittää aluetta ja avata se yleisölle. Alue kehitetään ulkoilu- ja virkistysalueeksi, kaupungin kulttuurin tapahtumapaikaksi sekä matkailukohteeksi. Kyminlinnan alueella toimii Kyminlinnan kesäteatteri.

Cursor Oy

Ilkka Hasanen
Director Invest In
Cursor Oy
+358 40 190 2515
ilkka.hasanen@cursor.fi

Kotkan Kaupunki

Katri Ervasti
Tontti-insinööri,
Kotkan Kaupunki
+358 40 627 9545
katri.ervasti@kotka.fi