Rantahaka

RANTAHAKA

Rantahaka is a privately-owned industrial area of more than 50 ha that is centrally located at the intersection of the E18 motorway and highway 15.

Cursor Oy

Ilkka Hasanen
Director Invest In
Cursor Oy
+358 40 190 2515
ilkka.hasanen@cursor.f

Kotkan Kaupunki

Katri Ervasti
Tontti-insinööri
Kotkan Kaupunki
+358 40 627 9545
katri.ervasti@kotka.fi