Mussalo - Data center

mussalo-data-centerkohde-web

Mussalon kohde on Kotkassa HaminaKotka Satama Oy:n alueella sijaitseva 30 hehtaarin tontti.

Tontille pystytään tarjoamaan palvelupaketti vaativiin tarpeisiin kuten mm. tehokas jäähdytys ja mahdollisuudet suureen sähkönsyöttöön.

Mussalon kohdetta kehittävään yhteistyökonsortioon kuuluva Kotkan Energia Oy on valmis tarjoamaan kokonaispaketin, joka takaa:

  • tehokkaan jäähdytyksen
  • luotettavan sähkönhankinnan
  • koneiden ja laitteiden kunnossapidon
  • valvomopalvelut

Kotkan kaupunki omistaa tämän noin 30 hehtaarin tontin, joka sijaitsee HaminaKotka Satama Oy:n alueella. Koska kohde on teollisuusalueella, sinne on mahdollista rakentaa nopeasti ja rakennusoikeutta on jopa 100 prosenttiin alueesta. Ympäristöluvat löytyvät datakeskustoimijoiden tarpeisiin.

Tontin sijainti mahdollistaa tehokkaan jäähdytyksen sekä vedellä että ilmalla. Kohteesta löytyvät valmiit mahdollisuudet suureen sähkönsyöttöön, datayhteydet sijaitsevat lähellä ja maantieyhteys linkittää kohteen lähellä kulkevaan E18-moottoriväylään.

Yksi palvelupakettiin kuuluvista ehdotuksista on, että datakeskuksen synnyttämä lämpö voidaan käyttää kohteen rakennuksien lämmittämiseen. Sitä voidaan myös syöttää kaukolämpöverkkoon.