Case Google

Google valitsi Kotkan-Haminan seudun

Google osti maaliskuussa 2009 Haminassa, Suomenlahden rannalla sijaitsevan Summan vanhan paperitehtaan aikomuksenaan muuttaa se palvelinkeskukseksi. Paperitehdas oli suljettu edellisenä vuonna, mikä oli kova isku alueen työllisyydelle.

Oikea yhdistelmä vaikutti päätökseen

Googlen päätökseen vaikutti Kotkan-Haminan seudun tarjoama oikea yhdistelmä energiainfrastruktuuria, kehittämiskelpoista tonttimaata ja saatavilla olevaa työvoimaa. Google arvosti myös ainutkertaista mahdollisuutta pelastaa vanha tehdas ja käyttää hyödyksi jo luotua infrastruktuuria palvelinkeskuksen rakentamisessa.

Hankkeen ensimmäinen vaihe valmistui syksyllä 2011. Uusimman, vuonna 2020 tehdyn investoinnin jälkeen Googlen kokonaisinvestoinnin arvo Haminassa noussut jo yli 2 miljardiin euroon. Lisäksi yhtiö on hankkinut 50 ha:n maa-alueen Haminan kaupungilta.

Google edistää seudun kasvua ja mahdollisuuksia

Googlen sijainti Haminassa edistää luonnollisesti Kotkan-Haminan seudun taloudellista kasvua ja mahdollisuuksia. Googlen myötä Kotkan-Haminan seudulle on muodostunut dataliiketoimintaa tukevaa teollisuutta, työpaikkoja sekä koulutumahdollisuuksia Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekamissa ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkissa.

Meillä on suora yhteys Googleen

Meillä Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy:ssä on suorat suhteen Googleen. Järjestämme muun muassa pitchaustapahtumia, joissa Kotkan-Haminan seudun yritykset pääsevät esittelemään palvelujaan suoraan Googlelle.

Googlen palvelinkeskus luo huikean potentiaalin myös Kotkan-Haminan seudulle sijoittuville uusille yrityksille. Jos olet kiinnostunut yhteistyöstä Googlen kanssa, ota yhteyttä meihin!