Tikkamäen teollisuusalue

  • Pinta-ala: 150 ha
  • Kaavastatus: yleiskaava

Alue on tarkoitettu teollisuus-, varastointi ja ns. maaliikenneterminaalialueeksi. Alueen koko on noin 150 ha. Osittain vielä yksityisomistuksessa.

Alue sijaitsee raideliikenteen risteyskohdassa, josta raiteet erkanevat satamaan.

Alueella on voimassa oleva yleiskaava, mutta ei vielä asemakaavaa. Kaupunki tekee alueella maanhankintaa.

Cursor Oy

Ilkka Hasanen
Director Invest In
Cursor Oy
+358 40 190 2515
ilkka.hasanen@cursor.fi

Haminan Kaupunki

Aki Oksanen
Kaupungingeodeetti
Haminan Kaupunki
+358 400 815 836
aki.oksanen@hamina.fi