Keltakallion teollisuusalue

KELTAKALLION TEOLLISUUSALUE

Hyvällä logistiselle sijainnilla sijaitseva Keltakallion teollisuusalue soveltuu isojen teollisuuskokonaisuuksien ratkaisuksi, esimerkiksi valmistavan teollisuuden tai datacenterin tarpeisiin.  Tällä hetkellä 129 hehtaarin asemakaavoitettu T/kem alue, jota on mahdollisuus laajentaa merkittävästi.
Alue on Helsinki-Vaalimaa E18-moottoritien välittömässä läheisyydessä ja siitä on hyvät yhteydet HaminaKotka satamaan.

Alueella on valmiudet rakentaa tehokkaita infrayhteyksiä. Rautatie kulkee alueen läheltä ja raideyhteys on saatavissa. Kouvolan suunnasta saapuva runkovesilinja sekä kaasuverkko kulkevat alueen läpi. Sähköverkon 110 kV linja sekä sähköasema ovat alueella.

Alueen eteläosassa toimii pienteollisuuden yrityksiä. Teollisuusalueen laajennusalue on strategisessa yleiskaavassa.

Alue sijoittuu olemassa olevan yhdyskuntarakenteen reunaan. Etäisyys Kotkan keskustaan on noin 14 kilometriä ja Karhulan keskustaan noin 5 km. Etäisyys E18 moottoritielle on alle 1 km ja matkaa sekä Kotkan että Haminan puolen satamiin on noin 15 km.

Cursor Oy

Ilkka Hasanen
Director Invest In
Cursor Oy
+358 40 190 2515
ilkka.hasanen@cursor.fi

Kotkan Kaupunki

Katri Ervasti
Tontti-insinööri
Kotkan Kaupunki
+358 40 627 9545
katri.ervasti@kotka.fi