Suomen asema akkuklusterimarkkinoilla vahvistuu - Kotkan tehtaalle kansainvälinen kumppani

Kotkaan suunniteltu akkumateriaalitehdas ottaa merkittävän askeleen eteenpäin, kun Suomen Malmijalostus Oy:n kumppaniksi tulee kiinalainen Beijing Easpring Material Technology Co., Ltd. Osapuolet jatkavat yhteistyötä hankkeen toteuttamiseksi.

”Akkumateriaalitehdas on lämpimästi tervetullut kaupunkiimme ja Suomeen. Kotka tarjoaa kilpailukykyisen toimintaympäristön suunnitellulle kestävän kehityksen hankkeelle, ja Kotkan kaupunki on vahvasti sitoutunut tukemaan projektin etenemistä koko kaupunkikonsernin voimakkaalla panostuksella”, sanoo Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö. 

Akkuteollisuudella ja sen mahdollistamalla yhteiskunnan sähköistymisellä on keskeinen rooli EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Tänään julkaistu uutinen vahvistaa merkittävästi sekä Suomen että Kotkan-Haminan seudun asemaa kansainvälisillä akkuklusterimarkkinoilla ja osoittaa, että Suomen akkustrategia ja mm. Suomen Malmijalostus Oy:n ja Business Finlandin tekemä työ kantaa hedelmiä. Talvella julkistettiin, että Haminan akkumateriaalitehdashankkeen kansainvälisenä kumppanina toimii kiinalainen teknologiayhtiö CNGR Advanced Material Co., Ltd., ja myös Haminan hanke etenee suunnitelmien mukaan.

”Hankkeet Kotkassa ja Haminassa tukevat erinomaisella tavalla Suomen akkustrategian tavoitteita ja osoittavat osaltaan, että Suomessa on hyvät edellytykset laajalla rintamalla kehittää akkutuotannon arvoketjun kaikkia eri osia”, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Kotkan-Haminan seudun akkumateriaalitehdashankkeet ovat Suomen suurimmat ja käynnistyttyään tehtaat työllistäisivät ensivaiheessa arvion mukaan suoraan yhteensä 400 henkilöä. Aluetalousvaikutukset alkavat kuitenkin näkyä ensimmäiseksi rakentamisen aikaisina suorina sekä tuotannon ja kulutuksen kerrannaisvaikutuksina, jotka heijastuvat useille eri aloille.

Kuvassa vas. Markku Hannonen, Hannu Muhonen, Timo Strengell, Ilkka Hasanen, Esa Sirviö, Vesa Koivisto, Harri Eela ja David Lindström

Kotkan-Haminan seudun akkuklusteria kehitetään Power Coast -konseptia hyödyntäen

Kotkan-Haminan seutu on vahvasti mukana tukemassa Suomen akkustrategiaa ja kehittämässä omaa Power Coast- konseptiaan. Tavoitteena on viestiä kansainvälisille toimijoille alueen kilpailukyvystä ja saada uusia akkuklusterin investointeja Suomeen.

”Yritysten mielenkiinto suuriin teollisuustontteihin on ollut kasvussa”, kertoo Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursorin toimitusjohtaja David Lindström. Seutu on tunnettu vahvasta teollisesta osaamisestaan ja valmistelee tarvittavia alueita ja infrastruktuuria kilpailukykyisen ja kestävän akkuteollisuuden sijoittumisen ja laajentumisen mahdollistamiseksi.

Kotkan-Haminan seudulla panostetaan akkuklusterin syntymiseen myös osaamisen osalta. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston koulutustarjonnalla vastataan kattavasti akkualan yritysten tarpeisiin ja kokonaisuutta tukee vahvasti myös Kotkassa toimiva Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT-yliopiston energiavarastoinnin professori.

Suomen Malmijalostus Oy:n tiedote samasta aiheesta

Lisätietoja:
Esa Sirviö, kaupunginjohtaja, Kotkan kaupunki
Puh. 040 097 5211
Markku Hannonen, kaupunkisuunnittelujohtaja, Kotkan kaupunki
Puh. 040 076 0284
David Lindström, toimitusjohtaja, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy
Puh. 040 190 2501