Aurinkovoimalaitos Virolahdelle

Fortum suunnittelee pinta-alaltaan 160 hehtaarin kokoista aurinkovoimalaa Virolahdelle. Hanketta varten Fortum on perustanut Virolahden Aurinkovoima Oy -nimisen yhtiön, joka on sataprosenttisesti Fortumin omistama. Tuotantoteholtaan 80 megavatin aurinkovoimalaitoksen investointi olisi toteutuessaan arvoltaan n. 40 miljoonaa euroa. Maavuokrasopimukset Virolahden Yläpään ja Uusitalon alueen maanomistajien kanssa on jo tehty. Alueella kulkee myös voimalan tarvitseva sähköverkko. Hanke etenee kaavoitus- ja lupaprosesseihin pian. Puhtaan energian tuotanto voimalaitoksessa voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2025.

Aiheesta uutisoi mm. Kymen Sanomat 21.6.2023.