Aurinkovoimapuisto suunnitteilla Loviisaan

Solmar Consulting ja Korkia ovat käynnistäneet aurinkovoimapuistohankkeen suunnittelun Loviisan Kuninkaankylän Musan alueelle. Hankealue on kooltaan hieman yli 100 hehtaaria. Aurinkovoimapuiston kokonaisteho tulee olemaan n. 65-75MWp päästötöntä sähköä, mikä vastaa noin 3200–3500 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta. Hankkeen investointiarvo on n. 35-50 miljoonaa euroa.

Hanketta on valmisteltu syksystä 2023 lähtien yhdessä maanomistajien kanssa. Tehdyt esiselvitykset ovat osoittaneet, että edellytykset varsinaisen suunnittelun ja luvituksen käynnistämiseksi ovat hyvät. Maanomistajien kanssa on tehty maanvuokrasopimukset 12.2.2024. Hankkeen rakennusluvituksen edellyttämät luonto-, hulevesi- ja maaperäselvitykset tullaan tekemään kesällä 2024 ja rakennuslupahakemuksen valmistelu aloitetaan syksyllä. Aurinkovoimapuiston rakentamisen aikataulu tarkentuu hankkeen edetessä.

”Olemme mukana luomassa kestävän energian tuotantoa yhdessä yhteistyökumppanimme Korkian kanssa”, sanoo Solmar Consultingin toimitusjohtaja Jari Marttinen yrityksen tiedotteessa. ”Aurinkovoimapuistohankkeet luovat uusia mahdollisuuksia myös kunnille, kun yritystoimintaa etsiytyy uusiutuvan energian läheisyyteen. Lisäksi aurinkovoimapuiston toteutus ja käyttö luo uusia mahdollisuuksia paikalliselle yritystoiminnalle. Tavoitteenamme on, että hanke tuo lisäarvoa maanomistajille, paikalliselle yritystoiminnalle ja kunnalle”

https://www.solmar.fi/ajankohtaista/solmar-consulting-ja-korkia-kaynnistavat-aurinkovoimahankkeen-loviisan-kuninkaankylan-musan-alueella