Kannustavia uutisia akkuklusteririntamalla

Suomen Malmijalostus Oy neuvottelee prekursoritehtaan perustamisesta Haminaan

Oheisiin tiedotteisiin viitaten, lisää kannustavia uutisia akkuklusteri-rintamalla. Tämä osoittaa että seutumme on erittäin vahvasti mukana kilpailemassa investoinneista, sekä Kotkaan että Haminaan. Lopulliset päätökset ovat luonnollisesti ko. toimijoiden käsissä, mutta tulkintamme on, että uutinen liittyen Haminaan vahvistaa myös Kotkan asemaa ja Keltakallioon suunniteltu CAM laitos etenee suunnitellulla tavalla.

On kuitenkin tärkeää painottaa, että mitään lopullisia päätöksiä ei ole tehty kummankaan mahdollisen sijoituspaikan suhteen. On erittäin tärkeää, että kaikki paikalliset osapuolet yhdessä tuemme niin omia kuin Suomen Malmijalostus Oy:n ponnisteluja hankkeiden loppuun viemiseksi.

Haluamme lämpimästi kiittää sekä Suomen Malmijalostusta että CNGR yhtiötä Kotkan-Haminan seutuun osoitetusta luottamuksesta. Seudulla ja laajemmallakin maantieteellisellä alueella löytyy vahva tuki hankkeille.

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote

Finnish Mineral Groups tiedote