Kiinalaisyhtiön johtohenkilöt vierailulla Kotkassa

Suomen Malminjalostus ja Beijing Easpring Material Technology ovat perustamassa yhteisyritystä Kotkaan akkumateriaalitehdasta varten. Suomen Malminjalostuksen akkutoimialajohtaja Vesa Koivisto arvioi, että yhteistyritys perustetaan kesään mennessä.

Kiinalaisyhtiön johtohenkilöt vierailivat Kotkassa viime viikolla. Tapaamisessa oli mukana Suomen Malminjalostuksen, Kotkan kaupungin ja Cursorin edustajia, sekä työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehiä.

Vieraat pääsivät tutustumaan myös töiden edistymiseen Keltakalliolla. Alueella tehdään parhaillaan maanpinnan tasausta ja louhintaa. Tasatun tontin rakentaminen on mahdollista aloittaa loppukesästä 2023. Rakentaminen ei käytännössä kuitenkaan ole silloin vielä mahdollista, sillä ympäristölupahakemuksen käsittely aluehallintovirastossa vie useamman kuukauden ajan. Lupahakemus on valmistelussa ja se on tarkoitus jättää loppuvuoden aikana.

”Saimme mieluisia vieraita, kun Kotkan CAM tehtaan yhteistyökumppanin korkea-arvoinen delegaatio vieraili Kotkassa. Oli hienoa todeta, että yhteinen tahtotila Keltakallion projektin edistämiseksi on korkealla”, kiteytti Cursorin Senior Advisor Harri Eela vierailun tunnelmia

Kotkan akkumateriaalitehtaissa tuotettaisiin akuissa tarvittavaa jauhemaista katodiaktiivimateriaalia. Raaka-aineena näihin olisivat prekursorimateriaali ja litiumhydroksidi, joita Kotkaan toimittaisivat esimerkiksi Haminan prekursoritehdas sekä Keliberin Pohjanmaalle suunnitteilla oleva litiumkemiantehdas. Kotkan tehtaan suunniteltu vuosituotantokapasiteetti on 50 000 tonnia. Myöhemmin kapasiteetti mahdollisesti kasvaa. Kotkan akkumateriaalitehtaan työllisyysvaikutukset ovat alueelle merkittävät.