Kotkan Energia Oy ja MM Kotkamills Oy solmivat sopimuksen hukkalämmön hyödyntämisestä

Kotkan Energia Oy ja kuluttajapakkauskartonkia ja laminaattipaperia valmistava MM Kotkamills Oy aloittavat merkittävän yhteistyön hukkalämmön hyödyntämisestä kaukolämmön tuottamiseksi. Kotkan Energia Oy rakentaa lämmöntalteenottolaitoksen, jossa hyödynnetään MM Kotkamills Oy:n tehtaan prosesseista syntyvää matalalämpöistä hukkalämpöä. Teollisen mittakaavan lämpöpumpuilla lämmöntalteenottolaitos muuttaa käsitellyistä jätevesistä tulevan matalalämpöisen hukkalämmön kaukolämmöksi. Tämä yhteistyöhanke vähentää merkittävästi kaukolämmön hiilidioksidipäästöjä ja lisää energiatehokkuutta.

Hankkeen kokonaisinvestointi Kotkan Energia Oy:lle on noin 13 miljoonaa euroa. Investointi osoittaa käytännössä Kotkan Energian sitoutumista hiilineutraalin kaukolämmön tuotantoon, päästöjen vähentämiseen ja energiatehokkuuteen. Työ- ja elinkeinoministeriö on tunnistanut hankkeen potentiaalin ja myöntänyt Kotkan Energialle noin 1,8 miljoonan euron energiainvestointituen Euroopan Unionin Elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF-tuki) kautta.

Perus- ja hankesuunnitteluvaihe on toteutettu toukokuun 2023 ja tammikuun 2024 välisenä aikana. Kotkan Energian hallitus on tehnyt investointipäätöksen 29.1.2024. Hankkeen toteutus ajoittuu toukokuun 2024 ja marraskuun 2025 väliselle aikajaksolle. Toteutus pitää sisällään hankinnat, rakennustyöt, putkistoasennukset, sähköliitännät ja käyttöönottovaiheet.

Lue lisää täältä