Kotkan-Haminan seutu ja Loviisa myötätuulessa vuonna 2022

Vuosi 2022 jää mieleen erilaisten kriisien vuotena. Helmikuussa Venäjä aloitti brutaalin hyökkäyssodan Ukrainaan. Sota on jatkunut jo yli 300 päivää eikä loppua ole valitettavasti vielä näkyvissä. Onneksemme me muut länsimaat ja Yhdysvallat olemme laajalla yhtenäisellä rintamalla tukemassa Ukrainaa.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on tuonut mukanaan monia seurannaisvaikutuksia. Energiakriisi vaikuttaa meihin kaikkiin. Siirtyminen kohti uusiutuvaa vihreää energiantuotantoa on nopeutunut merkittävästi. Liikenteen sähköistyminen kiihtyy entisestään, tuuli- ja aurinkovoimatuotanto kasvaa isoin askelin joka puolella maailmaa ja energiavarastoja kehitetään. Vety kasvattaa rooliaan teollisuuden ja liikenteen energiaratkaisuna. Uuden puhtaamman energian lisäksi kehitetään entistä tehokkaampia energiaratkaisuja. Fossiilienergiasta emme pääse hetkessä eroon, mutta esimerkiksi maakaasua voidaan korvata eri puolilta maailmaa saatavalla nesteytetyllä maakaasulla, LNG:llä. Syksyllä 2022 Haminassa otettiin käyttöön uusi LNG-terminaali, joka on Suomen ensimmäinen suoraan kansalliseen kaasun siirtoverkkoon kytketty terminaali.

Uusia investointeja ja lisää työvoimaa

Meillä Kotka-Haminan seudulla ja Loviisassa vuosi on kulkenut maailman kriiseistä huolimatta edelleen vahvasti myötätuulessa. Seudullamme toimivat suuryritykset ovat pärjänneet kriisienkin keskellä hyvin. Yritykset ovat tehneet uusia investointeja ja rekrytoineet lisää uutta työvoimaa. Mm. Stora Enso on jatkanut investointejaan puupohjaisen anodiakkumateriaalin kehitykseen liittyen, HaminaKotka Satama on jatkanut investointejaan satamainfraan sekä Sulzer Pumps Oy on tehostanut pumpputuotantoaan ja logistiikkaansa. Näistä ja monista muista investoinneista vuoden varrella löydät tietoa uutiset-osiostamme.

Akkumateriaalitehtaat tuovat mukanaan uusia työpaikkoja

Vuonna 2022 alueellemme sijoittui useita uusia yrityksiä sekä moni käynnissä oleva hanke eteni. Saimme Haminaan uuden biojalostamon, kun Fintoilin mäntyöljyjalostamo käynnisti toimintansa. Akkumateriaalitehtaiden myötä Kymenlaaksoon on syntymässä kokonaan uusi erittäin merkittävä teollisuudenala. Sekä Kotkan että Haminan akkumateriaalitehdashankkeet ovat juuri etenemässä luvitusvaiheeseen. Kaupungit valmistelevat tehtaille tontteja, jotta rakentaminen voi käynnistyä nopeasti. Akkumateriaalitehtaat tuovat mukanaan satoja uusia suoria työpaikkoja. Useamman vuoden kestävä rakennusvaihe työllistää merkittävästi seudulla jo toimivia sekä uusia mahdollisia tänne sijoittautuvia yrityksiä. Akkumateriaalia valmistavien tehtaiden lisäksi käymme jatkuvasti keskusteluja akkutoimialan muidenkin toimijoiden kanssa. Rakennamme maailman parasta akkuklusteria Suomeen ja Kymenlaaksoon.

Energiasektorilla tapahtuu

Myös energiasektorilla tapahtuu Kotka-Hamina seudulla sekä Loviisassa merkittäviä asioita. Meillä on vahvassa myötätuulessa mm. Ren- Gas Finland Oy:n P2X vetytalouden hanke, jossa tuotetaan synteettistä metaania liikennepolttoaineeksi sekä kaukolämpöä alueen asukkaille. Biotaloudessa edistyy hanke biokaasun tuotannon käynnistämisestä korvaamaan osaltaan fossiilista maakaasua. Aurinkovoimatoimijoille selvitetään sopivia tuotantoalueita koko toimialueeltamme. Tuulivoiman kohdalla käymme jatkuvasti keskustelua puolustusvoimien kanssa saadaksemme tuulivoimapuistoja syntymään myös tänne itäisen Suomenlahden rannikolle. Oman seudullisen energiatuotannon vahvistaminen on erittäin tärkeää. Puhdas fossiiliton sähköntuotanto on avaintekijä uusien isojen tehtaiden sijoittumisessa alueellemme.

Digitalisaatio kiihtyy edelleen

Google on kasvanut valtavaksi datakeskukseksi Haminassa ja yrityksen vastikään julkaistu lisämaan osto Haminan kaupungilta toivottavasti kasvattaa edelleen heidän liiketoimintaansa. Pyrimme Googlen innostamana myös houkuttelemaan uusia ICT & Digitalisaation toimialan yrityksiä seudulle. Myös muilla toimialoilla on mielenkiintoisia keskusteluja käynnissä eri toimijoiden kanssa. Nämä kaikki tulevaisuuden isot investoinnit kaipaavat rakentuakseen uusia kumppaniyrityksiä ja uutta työvoimaa. Olisiko tässä mahdollisuus yrityksellesi?

Me Cursorin Invest In -tiimissä jatkamme tulevanakin vuonna pitkäjänteistä työtä alueemme kehittämiseksi. Suurien kriisien ja haasteiden keskellä sinnikäs työ ja yhteistyö yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi korostuvat. Yhdessä kohti tulevaa – Menestyksekästä vuotta 2023!