Kotkan kaupunki ja Finnish Battery Chemicals valmistautuvat esisopimuksen allekirjoittamiseen

Kotkan kaupunki ja Suomen Malmijalostus Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö Finnish Battery Chemicals Oy ovat valmistelleet esisopimuksen teollisuustontista, jolle voidaan rakentaa litiumioniakkujen katodiaktiivimateriaalia valmistava CAM-tehdas. Esisopimus on tarkoitus allekirjoittaa heti kesäkuun alussa kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeen ja se koskee katodimateriaalitehtaan ensivaiheen rakentamiseen soveltuvaa tonttia Kotkan Keltakallion teollisuusalueella.

Tämä on erittäin hyvä uutinen, sanoo Harri Eela, senior advisor Cursorilta.

Kotkan kaupunki ja Finnish Battery Chemicals ovat sopineet alueen varauksen ehdoista ja etenevät kohti tiivistä paikallista yhteistyötä, jolla osaltaan tuetaan kansallisen akkustrategian toteuttamista. Kansalliset tavoitteet ovat kunnianhimoisia ja Kotkan-Haminan seutu on Cursorin johdolla sitoutunut ja kykenevä voimakkaasti tukemaan tätä kehitystä. Investoinnit tarvitsevat toimivan infran kuten tontit, mutta myös paljon muuta. Kokonaisuuden rakentaminen onkin menossa monella rintamalla niin kansainvälisesti, kansallisesti kuin paikallisestikin ja Cursor on tässä kehityksessä laajalla paikallisella osaamisella intensiivisesti mukana, jatkaa Eela.

Finnish Battery Chemicals allekirjoitti joulukuussa 2020 aiesopimukset Kotkan ja Haminan kaupunkien kanssa akkumateriaalihankkeelle sopivista teollisuusalueista. CAM-tehdasta on alusta pitäen kaavailtu Kotkaan. Prekursorimateriaalia valmistavasta pCAM-tehtaasta Suomen Malmijalostus valmistelee yhdessä CNGR Advanced Material -yhtiön kanssa lopullista kannattavuusselvitystä, joka perustuu Haminan Hillonkylässä olevaan teollisuusalueeseen.

Lisätietoja:
Harri Eela, Senior Advisor
+358 40 190 2508
harri.eela@cursor.fi

Lisää aiheesta:
https://www.mineralsgroup.fi/fi/uutiset-ja-tyopaikat/uutiset/kotka-ja-finnish-battery-chemicals-valmistautuvat-esisopimuksen-allekirjoittamiseen.html
https://www.kotka.fi/2021/05/kotka-ja-finnish-battery-chemicals-kohti-esisopimusta-teollisuustontista/

Suomen Malmijalostus Oy:n perustehtävänä on maksimoida suomalaisten mineraalien arvo vastuullisesti. Huolehdimme valtion kaivosomistuksista ja tähtäämme kotimaisen litiumioniakkujen arvoketjun kehittämiseen. Tämän ohella teemme kaivos- ja akkualaan liittyvää pitkän tähtäimen teknologiakehitystä. Työmme kautta olemme osaltamme viemässä Eurooppaa kohti sähköistä liikkumista ja kestävämpää tulevaisuutta. www.mineralsgroup.fi