LUT-yliopiston uusi energiavarastoinnin professori on Pertti Kauranen

LUT-yliopisto ja Kymenlaakson korkeakouluyhdistys ovat sopineet Kotkaan sijoittuvan energiavarastoinnin professuurin perustamisesta. Tehtävään on valittu tekniikan tohtori (TkT) Pertti Kauranen, joka aloittaa työnsä 1.8.2021.

Energian varastointi on avainasemassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, fossiilisista polttoaineista luopumisessa ja niin kutsutussa vihreässä siirtymässä. Erityisesti sähköenergian varastoinnin tutkimus on merkittävä tutkimusalue LUTille, joka tutkimuksellaan tukee yhteiskunnan eri sektoreiden sähköistymistä.

”Energiavarastoinnin tutkimus liittyy olennaisesti yliopistomme power-to-x-kokonaisuuteen, ja aihepiirissä on tuleville vuosille paljon tutkittavaa. Edustamme tällä alueella maamme parasta osaamista, ja uusi professuuri vahvistaa Kaakkois-Suomen osaamiskeskittymää entisestään”, Jero Ahola, energiatehokkuuden professori LUT-yliopistosta sanoo.

Professorin tehtävään valittu TkT Pertti Kauranen on fyysikkotaustainen pitkän linjan tieteentekijä, jolla on kokemusta myös elinkeinoelämästä. Kauranen on kehittänyt muun muassa aurinkosähköön perustuvaa vedyn tuotantoa jo 1990-luvulla ja toiminut akkuteknologiaan keskittyneen startup-yrityksen toimitusjohtajana. LUTiin Kauranen siirtyy Aalto-yliopistosta, jossa hän on työskennellyt energian muunnosprosessien ja kiertotaloushankkeiden parissa. Uudessa tehtävässään Kauranen keskittyy erityisesti power-to-X- ja akkuteknologiahankkeisiin.

”Energian varastointi on keskeisessä roolissa hiilineutraaliin energiatalouteen siirtymisessä. Yhteiskunta sähköistyy voimakkaasti ja uusiutuvan energian tuotannon osuus kasvaa nopeasti. Energiamurroksessa on huomioitava paitsi energia- myös resurssitehokkuus. Se tarkoittaa niukkojen raaka-aineiden korvaamista yleisemmillä, järjestelmäkomponenttien elinkaaren pidentämistä ja käytöstä poistettujen komponenttien kierrätystä.”

Kaurasen mukaan akku- ja vetyteknologioissa on satojen miljardien liiketoimintapotentiaali jo tällä vuosikymmenellä.

”Tarvitsemme uusia huippuosaajia hyödyntämään tätä potentiaalia Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan talousalueelle”, Kauranen summaa.

Kymenlaakson korkeakouluyhdistyksen puheenjohtaja Jaakko Mikkola taustoittaa yhteistyötä LUTin kanssa:

”Kymenlaakson Liiton ja Korkeakouluyhdistyksen puolesta haluan kiittää LUTia panostuksesta Kymenlaaksoon. Erityisesti akkuteollisuuden ympärille on Kymenlaakson rannikkoseudulle rakentunut osaamiskeskittymä, jota LUT ja Kymenlaakson korkeakouluyhdistys yhteistyöllään tukevat. Kovassa kasvussa olevaan akkuteollisuuteen liittyvän TKI- ja yritystoiminnan vahvistamisella parannetaan edellytyksiä houkutella alueelle kansainvälisiä energiavarastoinnin investointeja.”

Professuuria rahoittaa myös Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö.

Lisätietoja:

Tekniikan tohtori Pertti Kauranen,
pertti.kauranen@elisanet.fi, +358 40 746 7602
Professori Jero Ahola, LUT-yliopisto,
jero.ahola@lut.fi, +358 40 529 8524
Jaakko Mikkola, puheenjohtaja, Kymenlaakson korkeakouluyhdistys,
jaakko.mikkola@kymenlaakso.fi, +358 40 548 0311