Nevel Oy suunnittelee biokaasulaitosta Mussalon satamaan

Nevel Oy suunnittelee 25 miljoonan euron biokaasulaitosinvestointia Mussalon satamaan, Kotkaan. Hanke sai vastikään positiivisen 4,7 miljoonan euron energiatukipäätöksen Työ- ja elinkeinoministeriöltä. Yhtiö pääsee myönnetyn tuen myötä edistämään hankkeen toteutusta nyt kohti lopullista investointipäätöstä.

Suunniteltu biokaasulaitos on merkittävä vihreän uusiutuvan kaasun tuottaja valtakunnan kaasuverkkoon. Laitos tuottaisi n. 32 GWh biokaasua vuodessa. Biokaasulaitoksessa Kouvolan ja Kotkan vedenpuhdistuksen lietteet, alueen biopohjaiset jätteet, sekä mahdollisesti teollisuuden ja maatalouden sivuvirrat saadaan jalostettua paikallisesti energiaksi.  Aiemmin vastaavat tuotteet on jouduttu kuljettamaan muualle käsiteltäväksi. Laitoksessa otettaisiin talteen myös sen tuottama hiilidioksidi hyödynnettäväksi muiden teollisuuden alojen raaka-aineeksi.

Cursorin Invest In -tiimin Senior Advisor Jarkko Harjula on erittäin tyytyväinen, että Nevel on valinnut Kotkan-Haminan seudun investointikohteekseen: ”Biokaasulaitoksen rakentaminen aikanaan tulee työllistämään kymmeniä ammattilaisia, monia heistä paikallisista yrityksistä. Laitoksellekin työllistyy aikanaan uutta työvoimaa. Mussalon satamaan on nyt kehittymässä uusiutuvien polttoaineiden tuottajakeskittymä, kun myös vetyteollisuus kehittyy vahvasti alueella. Myös muita kartoituksia uusiutuvien polttoaineiden valmistukseen on käynnissä.”