Nevel suunnittelee biokaasulaitoksen rakentamista Kotkaan

Yhteistyö kumppaneitten kanssa etenee. Hankkeen maa-alueen vuokraamista koskeva esisopimus alkaa.

Energiainfrayhtiö Nevel Oy suunnittelee kiertotalouden ratkaisuja Kotkassa yhteistyössä Kymen Veden, Kotkan kaupungin ja Kotkan-Haminan seudun kehitysyhtiö Cursorin kanssa. Tavoitteena on rakentaa Kotkaan biokaasulaitos, jonka energiatuotannon vuotuinen kapasiteetti olisi noin 22 GWh. Laitos mahdollistaisi teollisuuden tuotannosta sekä kaupungilta tulevien sivuvirtojen hyödyntämisen energian arvoketjussa. Laitoksen on määrä olla käynnissä vuoden 2026 aikana. Laitoksen rakentaminen aikanaan tulisi työllistämään arviolta kymmeniä ammattilaisia.

Biokaasulaitos Mussaloon
Biokaasulaitoksen suunniteltu sijainti Mussalossa.

Toteutuessaan laitoksen tuotantoprosessi mahdollistaisi erilaisten syötteiden, kuten lietteen, hyödyntämisen Kymen Vesi Oy:ltä sekä Kouvolan Vesi Oy:ltä. Teollisuustuotannosta ja kaupungilta tulevista sivuvirroista lietteistä ja muista biohajoavista jakeista on tarkoitus valmistaa biokaasua. Tuotettua energiaa voitaisiin käyttää liikenteen polttoaineena ja teollisuuden energian tuotannossa.  Lisäksi sivuvirroista voidaan tuottaa arvokkaita sivujakeita, kuten lannoitevalmisteita ja maanparannusainetta, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi maataloudessa.

Laitoksen sijainti on suunniteltu Kymen Veden jätevedenkäsittelylaitoksen välittömään läheisyyteen Mussalon Palaslahteen. Kotkan kaupungin ja Nevel Oy:n välinen maa-alueen vuokraamista koskeva esisopimus alkaa maaliskuussa ja siitä on tehty viranhaltijapäätös.

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt energiahankkeelle 4,7 miljoonan euron investointituen. Laitoksen suunnittelussa noudatetaan tiukkoja ympäristö- ja turvallisuusstandardeja. Ennen hankkeen lopullista käynnistämistä tehdään investointipäätökset sekä hankitaan asianmukaiset ympäristö- ja rakennusluvat.

Lue lisää:
Nevel Oy
Kotkan kaupunki

Lisätietoja:

Katri Ervasti
Tonttipäällikkö, Kotkan kaupunki
katri.ervasti@kotka.fi
Puh. 040 627 9545

Jani Väkevä
Toimitusjohtaja, Kymen Vesi Oy
jani.vakeva@kymenvesi.fi
Puh. 0400 242162

Jarkko Harjula
Senior Advisor, Cursor Oy
Puh. 040 190 2578

Hanna Viita
Johtaja, vastuullisuus ja viestintä, Nevel Oy
hanna.viita@nevel.com
Puh. 040 167 1755