Akkukennotehtaan tontin valmistelut käynnistyvät Keltakalliolla

Kotkan kaupunki on päättänyt käynnistää Kotkan Keltakallion teollisuusalueelle kaavaillun akkukennotehtaan ensimmäisen alueen valmistelut. Työn alle tuleva tontti kuuluu vuonna 2021 hyväksyttyyn Keltakallio 1 -asemakaavaan, ja sen laajuus on noin 50 hehtaaria. Tontin valmistelutoimenpiteiden käynnistämisellä Kotkan kaupunki mahdollistaa akkukennotehtaan ensimmäisen vaiheen sijoittumisen ja toteuttamisen yritysten tarvitsemassa aikataulussa sekä parantaa merkittävästi mahdollisuuksia akkukennotehtaan investoinnin ja sen tuomien työpaikkojen toteutumiselle Kotkassa.

Kennotehdashanke on suurin yksittäinen Kotkan-Haminan seudulle suunnitteilla oleva akkuteollisuuden hanke. Suorien uusien työllisyysvaikutusten on arvioitu olevan ensimmäisessä vaiheessa 2 500 htv.

Hakkuutyöt käynnistyvät ensimmäisenä

Valmistelutoimenpiteet alkavat hakkuutöillä, joiden aikana tontilla kasvava puusto ja kannot poistetaan. Työt pyritään aloittamaan mahdollisuuksien mukaan jo seuraavina viikkoina tammikuun aikana.

Talvikuukaudet ovat hakkuiden suorittamisen kannalta parasta aikaa. Työ suunnitellaan siten, että hakkuiden jälkeen on keväällä mahdollista käynnistää pintamaan poistoon ja tontin tasaukseen tähtäävät urakat. Tontin tasaukseen liittyvään hulevesisuunnitteluun kiinnitetään erityistä huomiota, jotta vaikutukset ympäristöön pysyvät hallittuina.

Tasaustöiden kanssa samoihin aikoihin käynnistetään myös Keltakalliontien jatkon rakentaminen Hurukselantielle. Tontin tasauksen ja siihen liittyvän Keltakalliontien yhteensovittaminen suunnittelussa on haastava projekti, sillä laajalle alueelle levittäytyvää teollisuusaluetta ei voida porrastaa yhtä paljon kuin maasto luontaisesti viettää. Keltakalliontien toteuttaminen on kuitenkin välttämätöntä koko alueen liikenteen toimivuudelle jo rakentamisvaiheesta alkaen.

Kotkan kaupunki etenee tontin valmistelussa vaiheittain. Hakkuuvaiheen odotetaan jäävän kaupungille kustannusten osalta lievästi positiiviseksi. Muu tontin esirakentamisen kustannus tullaan veloittamaan tontin käyttäjältä maanvuokrien yhteydessä. Tontin tasauksen ensimmäisen vaiheen osalta kaupunki esittää kennotehdashankkeelle kustannusriskin jakamista.

Kotkan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sami Virtanen kertoo, että päättäjät näkevät liikkeellelähdön ehdottoman tarpeellisena ja korostaa, että omalla aktiivisuudella varmistetaan hankkeen toteutuminen suunnitelmien mukaisesti. ”Suuren teollisuushankkeen kokoon saaminen on valtava palapeli, jossa kaikkien on oltava valmiit laittamaan omat palasensa mukaan oikeaan aikaan. Tähtäin on Kotkan suunnan kääntämisessä kohti kestävää hyvinvointia. Meidän aikamme toimia on nyt”, kiteyttää Virtanen.

Kotkassa ja koko Kymenlaaksossa on viime aikoina kuultu lukuisia kielteisiä uutisia liittyen tehtaiden sulkemisiin, irtisanomisiin ja lomautuksiin. Samaan aikaan parhaimmillaan tuhansia uusia työpaikkoja tuovaan akkuteollisuuteen liittyvät investointisuunnitelmat ovat konkretisoituneet ja kehittyneet positiiviseen suuntaan. Tässä kehityksessä meidän kaikkien tulee olla mukana ja tukena, sillä se jos mikä luo positiivisen ilmapiirin koko seudulle”, kommentoi Cursor Oy:n toimitusjohtaja David Lindström Kotkan kaupungin tuoretta päätöstä.