Haminan ja Kotkan akkumateriaalitehdashankkeet etenevät suunnitelmien mukaan

Kotkaan ja Haminaan suunniteltujen akkumateriaalitehtaiden valmisteluprosessit etenevät askel kerrallaan kohti lopullisia investointipäätöksiä. Etelä-Kymenlaakso on profiloitumassa vahvasti Suomen merkittäväksi akkuklusterialueeksi.

Tuorein askel suunnitelmien etenemisessä otettiin, kun CNGR Finland jätti tällä viikolla ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristölupahakemuksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle (AVI) koskien Haminaan sijoittuvaa akkumateriaalitehdasta.

On ilo nähdä, että suunnitelmat akkuteollisuuden kehittämiseksi etenevät konkreettisella tavalla monella eri rintamalla. Kotkan-Haminan oma Power Coast-akkuklusteri on keskeinen osa Suomen akkustrategiaa ja tulee tuhansine työpaikkoineen tuomaan merkittävää talouskasvua paitsi seudulle myös valtakunnallisesti. Haluankin lämpimästi kiittää kaikkia tämän kehityksen mahdollistavia toimijoita; seutu kulkee kohti valoisaa tulevaisuutta”, kommentoi Cursor Oy:n David Lindström asiaa.

Haminan laitoksen ympäristölupahakemuksen lisäksi seudullamme on käynnissä mm. Kotkan katodimateriaalitehtaalle varatun tontin maantasoitustyöt. Alueella tehdään louhintaa, ja louhittua kiveä käytetään murskattuna alueen rakentamiseen. Maamassoja siirretään pääasiassa Keltakallion akkuteollisuudelle tarkoitetun kaava-alueen sisäpuolella, joten hanke ei aiheuta suurimittakaavaista kuljetusliikennettä alueen ulkopuolella. Tasatun tontin rakentaminen on mahdollista aloittaa loppukesästä 2023 kokonaisurakan valmistuttua kesän aikana.

Tuhansia työpaikkoja ja merkittäviä verotuloja

Pelkästään Kotkan ja Haminan miljardin euron akkutehdasinvestoinnit työllistäisivät rakennusaikana peräti 9100 henkilötyövuoden verran. Toimiessaan tehtaat työllistäisivät vuosittain 630 henkilöä ja kasvattaisivat Suomen kansantuotetta lähes puolella miljardilla eurolla. (Lähde) Näiden lisäksi on muitakin hankkeita käynnissä, kuten Stora Enson puupohjaisen anodimateriaalin kehittäminen.

Urakoitsijarekisteri

Suomen Malmijalostus Oy on avannut Haminan ja Kotkan tehdashankkeita varten urakoitsijarekisterin, johon palveluntarjoajat ja laitetoimittajat voivat ilmoittautua. Rekisteri löytyy osoitteesta Rekisteröidy yhteistyökumppaniksi (starbrix.com)

Suomesta merkittävä akkuteollisuuden toimija

Suomesta on hyvää vauhtia tulossa merkittävä akkuteollisuuden kehittäjä ja tuottaja. Alkuvuodesta julkaistussa arvostetussa BloombergNEF raportissa Suomi sijoittuu neljänneksi maailmanlaajuisesti litiumakkuarvoketjussa ja oli sijalla yksi arvoketjun ”teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri” -osiossa. Tässä kehityksessä Kotkan-Haminan seutu on mukana ja on ensisijaisen tärkeää, että nyt käynnissä olevat hankkeet saadaan käyntiin sujuvasti ja niille tavoitetussa aikataulussa.

CNGR Finland tiedote 1.3.2023

Lisätietoja:
Harri Eela, Senior Advisor, Cursor Oy
Puh. 040 190 2508
harri.eela@cursor.fi