Kymenlaaksolaiset toivottavat akkumateriaalitehtaat tervetulleeksi

Suomen Malmijalostus valmistelee yhdessä kumppaniyritystensä kanssa akkumateriaalitehtaita Kotkaan ja Haminaan. Toteutuessaan tehtaat toisivat Suomeen merkittävää taloudellista hyvinvointia parantamalla työllisyyttä ja nostamalla suomalaisen kaivosraaka-aineen jalostusastetta. Tehtaat edistäisivät myös liikenteen sähköistymistä kasvattamalla akkumateriaalien tarjonta, ja akkuja tarvitaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

Valmistelun edetessä Suomen Malmijalostus halusi kuulla kymenlaaksolaisten ajatuksia tehtaista. Kyselyn perusteella 95 % seudun asukkaista ajattelee, että Euroopan tulisi kasvattaa omavaraisuuttaan akkujen ja akkumateriaalien tuotannossa. Yli yhdeksän kymmenestä vastaajasta, 93 %, oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että akkumateriaalien valmistaminen Suomessa on hyvä asia. Jopa 94 % katsoi, että Kotkaan ja Haminaan sijoittuvat akkumateriaalitehtaat vahvistaisivat Kymenlaakson taloutta ja työllisyyttä.

”Olen erittäin iloinen siitä, että Kymenlaakso omalla vahvalla teollisella perinnöllään ja osaamisellaan on mukana tukemassa kestävää kehitystä Suomessa, ja ennen kaikkea siitä, että myös Kymenlaakson asukkaat laajasti tukevat tätä tekemistä ja näitä tavoitteita”, toteaa Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursorin toimitusjohtaja David Lindström Suomen Malmijalostuksen teettämän tutkimuksen tuloksista, ja jatkaa sanomalla että tämä on hyvä esimerkki siitä, että tuomalla lisäarvoa Suomelle, Kymenlaakso vahvistaa myös omaa tulevaisuuttaan.

Linkki alkuperäiseen uutiseen

Linkki tutkimuksen yhteenvetoon

Lisätietoja

David Lindström, toimitusjohtaja
+358 40 190 2501
david.lindstrom@cursor.fi
https://www.cursor.fi/