Blogi: Akkutiekartta kysyy ja hakee vastauksia

Kaakkois-Suomessa, tarkkaan ottaen Haminassa ja Kotkassa, muhii aikamoinen mahdollisuus tuoda alueelle merkittävä määrä työpaikkoja. Mistä tässä on oikein kysymys?

Isossa kuvassa kehitystä ohjaa globaali akkujen kysyntä, joka on kasvanut vuodesta 2010 alkaen keskimäärin 30 %:n vuosikasvulla. Tällaiseen kasvuun emme ole tottuneet ja kun tilaisuus on tarjolla, päätimme siihen tarttua. Suomi on uniikissa asemassa akkuteollisuuden näkökulmasta, sillä maassamme voidaan toteuttaa materiaalivarantojen ja osaamisen näkökulmasta kaikki akkuarvoketjun vaiheet tulevaisuudessa. Täällä Kaakkois-Suomessa alueemme teollinen perimä ja osaaminen prosessiteollisuudessa tarjoaa ainutlaatuisen kasvualustan akkutoimialan investoinneille.

Haminassa ja Kotkassa suunnitellut akkumateriaalitehdas investoinnit ovat konkretisoineet näkymät akkualan potentiaalista ja luoneet paineen kehittää seutumme tarjontaa entisestään. Ajatus on, että tehtaat voisivat keskittyä olennaiseen ja alueen infra tukisi kasvua mahdollisimman monipuolisesti ja tehokkaasti. Syntyi ajatus luoda Kotka-Haminan Akkutiekartta, jonka tavoitteena on muodostaa visio Kotkan-Haminan seudun akkuarvoketjusta viiden vuoden kuluttua ja koota seudun akkuarvoketjun tiekartta tavoitetilan saavuttamiseksi.

Muodostettu tilannekuva kertoo, että meillä on monta asiaa kohdallaan, mutta myös kehitettävää. Meneillään on useita erillisiä kehityspolkuja, joita tehdään paikallisesti huomioiden sekä teollisuuden tarpeet, että muut meneillään olevat kansalliset ja kansainväliset toimenpiteet akkutoimialan kehityksessä. Näistä akkutiekarttamme toimenpiteistämme nostan esille neljä kokonaisuutta:

  1. Työvoima. Akkuarvoketjun toimijat tarvitsevat henkilöstöltä uudenlaista osaamista. Määrällisesti tarvitaan nopealla aikataululla paljon uusia tekijöitä. Osa uudesta henkilöstöstä on kansainvälistä.
  2. Pehmeät arvot. Työvoiman tarpeesta seuraa, että Kotkan-Haminan seudun tulee näkyä houkuttelevana seutuna asua ja alueella tuleekin toteuttaa houkuttelevuutta ja muuttoa tukevia toimenpiteitä.
  3. Teollisuuspuisto. Kansainvälisillä akkuarvoketjun toimijoilla on tarve saada tuotantolaitoksen käynnistämiseen ja operointiin tarvittavat palvelut yhden luukun periaatteella – tarpeena kehittää alueelle teollisuuspuistokonsepti.
  4. Tonttitarjonta. Akkuarvoketjun toimijoilla on tarve isoille tonteille, joihin liittyy laajennusvaraa tulevaisuuden tarpeet silmällä pitäen. Tonttien tulee sijoittua logistisesti hyvälle paikalle ja riittävän kauas asutuksesta ja suojelukohteista.

Näiden neljän kehityskokonaisuuksien lisäksi mietimme mm. uusiutuvia energiaratkaisuja, lupamenettelyn tukemista, alueen yrityskentän kehittämistä ja koko toiminnan sosiaalista toimilupaa. Unohtamatta, että akkutoimiala on kansainvälistä liiketoimintaa.

Olemme asettaneet Kotka-Haminan seudun akkutoimialan kehitykselle vision:

Viiden vuoden kuluessa seudulla toimii kansainvälinen akkutoimialan teollinen keskittymä, jossa kehitetään aktiivisesti osaamista ja uusia tuotteita globaaleille markkinoille.

Teemme herkeämättä töitä vision toteuttamiseksi ja kerromme matkan varrella, että missä mennään.

Hyvää kesää kaikille ja pidetään Suomen lippu korkealla.

Kotkassa 7. Heinäkuuta, 2022

Harri Eela, Cursor Oy