Kemianteollisuus

Kehittyvän kemianteollisuuden seutu

Kemianteollisuus Kotkan-Haminan seudulla on keskittynyt HaminaKotka sataman Mussalon ja Haminan satamanosiin.

Haminan neste- ja kaasuterminaali on Suomen merkittävin kemikaalikäsittelyn ja jatkojalostuksen keskittymä. 500 hehtaarin maa-alue, 150 hehtaarin teollisuusalue, 40 kilometriä rataverkostoa, sekä loistavat yhteydet maailmalle niin maitse, meritse kuin rautateitse tekevät Haminan satamasta erinomaisen alueen kehittyvälle kemianteollisuudelle. 

Korkeatasoiset palvelut ja infra alan yrityksille

Satamaoperaattoreiden tarjoamat monipuoliset ja korkeatasoiset palvelut takaavat nestemäisten ja vaarallisten aineiden turvallisen ja tehokkaan käsittelyn sekä varastoinnin sataman alueella. 

HaminaKotka sataman ovat valinneet sijainnikseen monet merkittävät kemianteollisuuden toimijat. 

Tilaa ja loistavaa infraa uusille yrityksille on reilusti, sekä Haminassa että Mussalossa. Tervetuloa tutustumaan!