Teknologiateollisuus

Kehittyviä metalli- ja konepajoja sekä suunnitteluosaamista

Ensimmäisen puuhiomon noustessa 1800-luvun lopulla Kotkan Korkeakoskelle, alkoi Kotkan-Haminan seudun vahvan saha-, konepaja- ja metalliteollisuuden kehittyminen.

Metalli- ja konepajateollisuus seudulla on edelleen elinvoimainen ja voimakkaassa kasvussa, tukien alueen muuta teollisuutta. Kotkan-Haminan seudulta löydät myös erinomaista, prosessiteollisuuteen liittyvää kansainvälistä teknologia- ja suunnitteluosaamista. 

Täällä piirretään, sorvataan ja tuotetaan!

Jos siis tarvitset suunnittelua tai tuotantoa omalle yrityksellesi, Kotkan-Haminan seudulla piirretään ja sorvataan! Mikäli taas mielit sijoittua seudullemme oman teknologia- tai suunnittelualan yrityksesi kanssa, tilaa löytyy lukuisista teollisuuspuistoistamme ja toimistorakennuksistamme.

Ole rohkeasti yhteydessä!